TECHNICKÉ PROHLÍDKY

Naše firma je držitelem oprávnění k provádění pravidelných roční technických prohlídek manipulačních vozíků dle ČSN 26 8805 EN. Pokud se stanete našim stálým zákazníkem, zařadíme Vás do databáze prohlídek a včas Vás upozorníme na uplynutí zákonné roční lhůty pro obnovení platnosti této prohlídky.

technické prohlídky